Algemene voorwaarden

 • Behandelingen vinden alleen op afspraak plaats.
 • Bij het maken van een eerste afspraak kan vooraf telefonisch of per e-mail om persoonlijke gegevens worden gevraagd.
 • Voorafgaand aan de eerste behandeling wordt er door mij naar bijzonderheden gevraagd d.m.v. een intakeformulier. Op basis hiervan kan de behandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
 • Bij wijzigingen in de situatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan mij door te geven. Praxi Amarante is niet aansprakelijk te stellen voor schade ontstaan door het verzwijgen van relevante medische informatie.
 • Alle informatie die de cliënt tijdens het intakegesprek en de behandelingen aan mij vertelt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder schriftelijke toestemming worden deze nooit aan derden verstrekt.
 • Een behandeling bij Praxi Amarante heeft enkel ontspanning en het verminderen van spierspanning tot doel.
 • Bij Praxi Amarante worden geen medische diagnoses gesteld. Bij twijfel kan ik afzien van een behandeling en wordt u doorverwezen naar de huisarts of specialist.
 • Tijdens een kindermassage is het altijd gewenst dat er een ouder/verzorger aanwezig is.
 • Bij absolute contra-indicaties worden behandelingen afgeraden, tenzij er voorafgaand aan de massage toestemming wordt gevraagd aan de behandeld arts. Bij relatieve contra-indicaties kan de massage wel doorgaan maar dan in aangepaste vorm, dit gebeurt altijd in overleg.
 • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 50% in rekening gebracht.
 • Betaling geschiedt direct na de behandeling en vindt bij voorkeur plaats via een betaalverzoek.
 • Praxi Amarante is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.
 • Erotische en/of seksuele massages maken geen deel uit van de behandelingen die Praxi Amarante aanbiedt. Cliënten die hier wel op inspelen worden meteen verzocht de praktijk te verlaten en zijn niet meer welkom.
 • Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart de cliënt tevens dat hij/zij Praxi Amarante niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg kunnen zijn van een behandeling.
 • Alle foto’s zijn eigendom van Praxi Amarante, gebruik maken van de foto’s is niet toegestaan.

 • Het is niet toegestaan de reader van de babymassage te gebruiken voor commerciële doeleinden of te kopiëren voor derden. Praxi Amarante is niet aansprakelijk voor eventuele (druk)fouten in de reader.

 • Deelname aan een workshop babymassage geschiedt op eigen risico. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aangeleerde massage.

Aanvullende voorwaarden kindercoaching:

 • Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan. Als we besluiten het traject te starten na het intakegesprek zal er een coaching contract worden opgesteld, Praxi Amarante heeft hiervoor dus van beide ouders een handtekening nodig.
 • De coachee kiest zelf welke informatie er wordt gedeeld met de coach. Aan de hand van deze informatie wordt er een traject samengesteld.
 • Ouders kunnen tijdens de sessie in de wachtruimte plaatsnemen. Indien ouder(s) ervoor kiezen te vertrekken dienen zij telefonisch bereikbaar te zijn.
 • Na afloop geven wij een terugkoppeling van de sessie. Het kind mag zelf bepalen welke informatie er gedeeld wordt. Eventuele opdrachten voor thuis worden ook besproken.
 • In overleg is er mogelijkheid voor een gesprek met derden. Dit kan bijvoorbeeld een leerkracht, familielid of hulpverlener zijn. Hiervoor wordt hetzelfde uurtarief berekend als voor de sessies.
 • Eventuele reiskosten worden apart berekend.
 • De coach zal alle inspanning leveren die nodig is om de coachee te ondersteunen.
 • De coachee en/of ouder(s) zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden tijdens en na de sessies. Voor eventuele gevolgen is de coach niet aansprakelijk.
 • Indien een sessie niet op tijd kan beginnen omdat het kind niet aanwezig is, betekent dit niet dat de sessie na afloop langer voortduurt dan de afgesproken tijd. In dit geval wordt wel het volledige tarief in rekening gebracht.
Als je niet tevreden bent over een behandeling, traject of workshop dan hoor ik dat graag zodat we de kans hebben om er gezamenlijk uit te komen. Mochten we er uiteindelijk toch niet uitkomen, dan is er de mogelijkheid om een klachtenprocedure te volgen. Hiervoor ben ik aangesloten bij Zorg voor ZZP.